10/2020 Giải nhất cuộc thi “ Hack4Growth” do Hiệp hội nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) tổ chức.

09/2021 Trở thành đối tác của DFA và SNV trong dự án “ Năng lượng sinh học cho các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam”

 

09/2021 Giải nhì cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VIII” năm 2021