Australia hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế xanh thông qua các chương trình nền tảng đối tác doanh nghiệp [English blow]

Australia hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế xanh thông qua các chương trình nền tảng đối tác doanh nghiệp

Hôm nay, Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, đã gặp mặt với các đại diện của sáu nhóm đối tác trong khuôn khổ Chương trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (BPP) của Việt Nam. Đại sứ đã chia sẻ cách tiếp cận của Australia trong quá trình phục hồi xanh hậu COVID-19 và tăng cường sự tham gia của khối tư nhân.
Năm nay, Chương trình BPP với chủ đề Phục hồi xanh hậu COVID-19 tập trung hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế trong khu vực. Ở Việt Nam, BPP hợp tác với các đối tác ở khu vực tư nhân trong các sáng kiến thương mại thuộc lĩnh vực năng lượng và khí hậu.
Bốn nhóm đối tác thuộc chủ đề Phục hồi xanh hậu COVID-19 đã nhận được khoản đóng góp của DFAT trị giá gần 2,5 triệu đô-la Úc và huy động được hơn 9,2 triệu đô-la Úc đầu tư từ khối tư nhân.
——————————————————————————————————————————————————-
Today, Australian Ambassador to Vietnam, HE Robyn Mudie, met with representatives from six Business Partnerships Platform (BPP) Vietnam partnerships. The Ambassador shared Australia’s approach to private sector engagement and green recovery post-COVID-19.
This year, the BPP COVID-19 Green Recovery Round supports the green economic recovery of our region. In Vietnam, the BPP partners with the private sector to deliver commercial initiatives in energy and climate sectors.
The four new BPP successful partnerships of the COVID-19 Green Recovery Round have been awarded a total DFAT contribution of nearly A$2.5 million and can acquire up to more than A$9.2 million in private sector investment.
English EN Vietnamese VI