Egreen ký hợp đồng với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV

Ngày 06/08/2019 vừa qua EGREEN đã cùng với Tổ chức phát triển Hà Lan ký hợp đồng để cùng thực hiện dự án“Hướng tới Ngành Khí sinh học theo định hướng thị trường tại Việt Nam”.

EGREEN với đề xuất “Phát triển và Thương mại hóa Bộ lọc khí sinh học (KSH) để đẩy mạnh ứng dụng máy phát điện KSH nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng KSH cho trang trại” được đánh giá cao trong việc giảm lượng CH4 dư thừa xả vào môi trường và tiết kiệm tiền điện cho các trang trại,  thực hiện sứ mệnh của Egreen là “Giảm phát thải ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Lễ ký kết hợp đồng
EGREEN Ký hợp đôn với Tổ chức Phát triển Hà Lan