EGREEN NHẬN GÓI HỖ TRỢ 300.000 USD TỪ NEXUS FOR DEVELOPMENT CHO DỰ ÁN BeCA

 

Ngày 13/04/2022, EGreen đã ký kết nhận được khoản vay 300.000 USD từ Pioneer Facility – một quỹ tác động do Nexus for Development quản lý. Hiện Nexus for development là một trong những đối tác chính của EGreen, là nhà cung cấp dịch vụ Carbon, hỗ trợ cung cấp khoản vay vốn để thúc đẩy mở rộng hệ thống lắp đặt của EGreen, hỗ trợ TA về kỹ thuật cho EGreen để được cấp chứng chỉ dự án Carbon. Nexus for development cũng là bên sẽ chịu trách nhiệm đăng ký dự án với tiêu chuẩn Carbon và nhận các khoản tín dụng sau đó tìm kiếm Người mua carbon. Doanh thu bán hàng từ các khoản tín dụng carbon sẽ đảm bảo dòng tiền ổn định để EGreen tiếp tục và mở rộng mô hình ESCO trong những năm tiếp theo khi quỹ BPP kết thúc.

Với khoản vay này, sẽ thúc đẩy việc mở rộng hệ thống lắp đặt của EGreen lên tới 300 hệ thống máy phát điện khí sinh học ở 9 tỉnh thành tại Việt Nam, cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính (GHG) vào bầu khí quyển, ước tính khoảng 300.000 tấn CO2e mỗi năm, đồng thời tạo ra 63 GWh năng lượng sạch mỗi năm.

Một công trinh hầm khí sinh học của EGreen

“Khoản vay từ Pioneer Faclity là một bước rất quan trọng trong hành trình của E-Green. Đây là khoản vay chính thức đầu tiên khi bắt đầu dự án Năng lượng Sinh học cho Nông nghiệp Thông tư (BeCA) mà Nexus cũng là một trong những đối tác chính. Khoản vay Cơ sở Tiên phong không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính để mở rộng hoạt động của chúng tôi mà còn mang lại tín hiệu tích cực cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi. Điều này cũng giúp đội ngũ của E-Green thêm tin tưởng vào sứ mệnh và năng lực phát triển doanh nghiệp của chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn khi chào đón Nexus là một trong những đối tác đầu tiên của chúng tôi trong hành trình đó.” – Ông Phạm Đức Thọ, Giám Đốc Công ty EGreen chia sẻ.

https://nexusfordevelopment.org/blog/pioneer-facility-makes-300000-usd-loan-to-e-green-in-vietnam/