SẢN PHẨM LỌC ĐUN NẤU

Liên hệ

  • EGreen cung cấp các sản phẩm lọc khí sinh học để tái sử dụng khí sinh học cho nhu cầu đun nấu.
  • Một hệ thống bếp và lọc khí giúp tiết kiệm 7 USD hàng tháng cho mỗi chủ hộ, và giảm 30m3 CH4 thải ra Môi trường

 

Danh mục: