CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN MÔ HÌNH ESCO

Liên hệ

  • Đầu tư, lắp đặt và cung cấp đầy đủ dịch vụ máy phát điện khí sinh học cho các trang trại.
  • Bán điện từ nguồn năng lượng tái tạo cho trang trại với giá rẻ hơn so với giá của EVN.