THÚC ĐẨY CHĂN NUÔI XANH VÀ BỀN VỮNG THÔNG QUA MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG KHÍ SINH HỌC CHO CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

Ngày 11/05/2022, tại Thành phố Thái Nguyên, Hội thảo “Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng khí sinh học cho các trang trại chăn nuôi” do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đồng tổ chức. Buổi hội thảo đã thu hút hơn 50 đại biểu tham dự, bao gồm các sở, ban ngành liên quan, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên, các chủ trang trại, đại diện Công ty EGreen, và nhóm Dự án BeCA của SNV Việt Nam.
Hơn 50 đại biểu tham dự hội thảo
Việt Nam hiện có hơn 8.500 trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm quy mô vừa và lớn được trang bị hầm khí sinh học để xử lý chất thải từ chăn nuôi. Hầu hết các hệ thống xử lý chất thải của các trang trại đều sản xuất lượng khí sinh học vượt quá nhu cầu đun nấu của trang trại, lượng khí dư thừa hoặc đốt bỏ hoặc thải trực tiếp vào bầu khí quyển, gây nên hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường.
Với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Úc thông qua Chương trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (BPP), SNV Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Công nghệ EGreen đang triển khai dự án “Năng lượng Sinh học cho Trang trại Chăn nuôi tại Việt Nam”. Mục tiêu của dự án nhằm mở rộng quy mô ứng dụng máy phát điện khí sinh học, cung cấp cho các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn một nguồn năng lượng sạch, rẻ, an toàn và bền vững. Trong khuôn khổ dự án, lượng giảm phát thải khí nhà kính từ hệ thống máy phát điện và hệ thống xử lý chất thải từ trang trại sẽ được đo lường, định lượng và đăng ký dưới dạng tín chỉ các-bon, được liên kết với các thị trường các-bon quốc tế, mang lại nguồn doanh thu cho EGreen và tiết kiệm chi phí cho các trang trại.
      
 
   Bà Nguyễn Thu Hà, Quản lý dự án BeCA                           Ông Phạm Đức Thọ, Giám Đốc EGreen
“Chúng tôi hy vọng rằng hội thảo hôm nay sẽ giúp các trang trại chăn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên tiếp cận với các thông tin về dự án, hiểu hơn về thị trường cung cấp máy phát điện khí sinh học trên địa bàn tỉnh và cơ chế phát triển dự án các-bon. Thông qua việc hỗ trợ các trang trại tiếp cận và sử dụng mô hình ESCO với hệ thống máy phát điện khí sinh học, dự án sẽ góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua phát triển chăn nuôi các-bon thấp, mang lại các tác động về kinh tế và xã hội và môi trường một cách bền vững nhất.” – Bà Nguyễn Thu Hà, Quản lý Dự án BeCA chia sẻ.
Nguồn – SNV Việt Nam (Tháng 5, 2022)