CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Chiều 03/12, trong khuôn khổ Chương trình Thúc đẩy Doanh nghiệp tạo tác động xã hội – Chương trình dưới sự hợp tác của Học viện Acumen và Đạihọc Fullbright Việt Nam được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIBs) hiện đang hoạt động tại Việt Nam.  EGreen Technology JSC vinh dự cùng 12 doanh nghiệp có triển vọng tạo các tác động xã hội bằng cách xây dựng mô hình kinh doanh hướng tới việc giải quyết những thách thức xã hội cấp bách nhất của Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia chương trình hướng đến việc xây dựng mô hình kinh doanh phát triển bền vững, thân thiện với môi trường vừa là mục tiêu, vừa là xu thế toàn cầu hiện nay, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG).

                                                    Khách tham quan khu trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Sau 12 tuần của khóa học, sự kiện tổng kết được tổ chức nhằm giới thiệu đến công chúng mô hình kinh doanh của 13 doanh nghiệp xã hội. Tại sự kiện, đại diện của EGreen đã có bài thuyết trình về mô hình kinh doanh và sản phẩm máy phát điện. EGreen cũng có một gian trưng bày các sản phẩm và mô hình máy phát điện thể hiện mục tiêu hướng đến phát triển lâu dài và bền vững, thay vì tối đa hóa lợi nhuận trước mắt.

Đại diện EGreen tham dự chương trình Thúc đẩy Doanh nghiệp tạo tác động xã hội

Chương trình Thúc đẩy Doanh nghiệp tạo tác động xã hội là cơ hội giúp EGreen được giới thiệu mô hình kinh doanh cũng như kết nối với các đối tác tiềm năng và nhà đầu tư về hệ sinh thái của mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Khu trưng bày gian hàng của EGreen Technology JSC