Hội nghị khu vực phía Nam và Đông Nam Á

Cuộc hội nghị Khu vực phía Nam và Đông Nam Á đã diễn ra trong 3 ngày từ ngày 24/04 đến ngày 26/04 năm 2023 tại Goa, Ấn Độ. Các doanh nghiệp tham gia đến từ các quốc gia: Nepal, Ấn Độ, Việt Nnam, Indonesia, Cambodia, Bangladesh, Thái lan và Myanmar. Chương trình được tổ chức bởi Tổ chức WE4F nhằm mục đích chia sẻ và trao đổi ý tưởng về phát triển bền vững.

Chương trình đã tập trung vào việc kết nối các doanh nghiệp để mở rộng mạng lưới, học hỏi các ý tưởng sáng tạo mới và trở thành một phần của Tổ chức WE4F. Nội dung chia sẻ tại cuộc hội nghị bao gồm đánh giá vòng đời cho đổi mới WE4F và lợi ích kinh doanh tiềm năng; quản lý sử dụng đất và nước cho tưới tiêu và công nghệ sử dụng nhiều nước; phát triển quan hệ đối tác để tiếp cận nông dân và bán hàng; làm việc với nông dân sản xuất nhỏ về đo lường tác động và thu thập dữ liệu cho doanh nghiệp; tín chỉ carbon và cơ hội về tài chính, và tận dụng nguồn đầu tư nước ngoài.

Đại diện của công ty EGreen, giám đốc Phạm Đức Thọ đã giới thiệu mô hình kinh doanh điện biogas và các giải pháp tối ưu để sử dụng biogas giúp các nông hộ và trang trại không còn lo lắng về vấn đề thừa khí Biogas. Các giải pháp này bao gồm sử dụng khí biogas để đun nấu, phát điện hoặc tận dụng như nhiên liệu cho quá trình sấy nông sản và sưởi cho gia súc gia cầm.

Cuộc hội nghị đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội cho các doanh nghiệp để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để phát triển bền vững trong khu vực.