Tương lai của doanh nghiệp khởi nghiệp tại khu vực Mekong

Từ ngày 26/04/2023 đến ngày 27/04/2023 đã diễn ra Chương trình đối thoại ‘Tương lai của doanh nghiệp khởi nghiệp tại khu vực Mekong’ do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia phối hợp với Đại học Queensland tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Cuộc hội thảo này nhằm mục đích đưa ra các giải pháp và cơ hội để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong khu vực Mekong, bao gồm các quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Tham gia hội thảo có đại diện của các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia và cơ quan đại diện của các quốc gia trong khu vực Mekong. Đại diện của EGreen, Phó Giám Đốc Nguyễn Đức Khánh, đã tham gia hội thảo và chia sẻ về mô hình kinh doanh sử dụng khí biogas. Sử dụng khí Biogas để đun nấu, phát điện hoặc tận dụng như nhiên liệu cho quá trình sấy nông sản và sưởi cho gia súc, gia cầm là các giải pháp tổi ưu để sử dụng biogas. Bằng cách này, các nông hộ và các trang trại có thể tiết kiệm chi phí và đóng góp cho việc bảo vệ môi trường.

Trong suốt buổi hội thảo, các chuyên gia từ các nước trong khu vực cùng chia sẻ kiến thức, thách thức và ý tưởng để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai bao gồm việc: tăng cường đào tạo, hỗ trợ, cải thiện hạ tầng và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Họ đề xuất các giải pháp để giúp các doanh nghiệp thúc đẩy, cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường sức mạnh cạnh tranh, đặc biệt là trong việc thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Cuộc hội thảo đã kết thúc thành công và mang đến nhiều giá trị cho các doanh nghiệp. EGreen hy vọng rằng mô hình mô hình kinh doanh điện  biogas và các giải pháp sử dụng Biogas sẽ được phát triển rộng rãi và đóng góp vào việc giảm thiểu ô nhiễm và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong khu vực Mekong.

#MekongAustraliaPartnership #Entrepreneurship #Innovation

UQ Ventures