Hội thảo và Triển lãm bên lề “Diễn đàn Thực hành môi trường tốt nhất sẵn có cho các trang trại chăn nuôi, hướng tới nền nông nghiệp tuần hoàn”

Ngày 01/11/2023, Công ty Cổ phần Công  nghệ EGreen (EGreen) đã tham dự Hội thảo và Triển lãm bên lề “Diễn đàn Thực hành môi trường tốt nhất sẵn có cho các trang trại chăn nuôi, hướng tới nền nông nghiệp tuần hoàn”, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội.

Hội thảo và Triển lãm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp cùng Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức với mục đích tăng cường đối thoại chính sách và công nghệ giữa các bên liên quan về quản lý chất thải chăn nuôi trang trại hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm các công nghệ tốt nhất về quản lý chất thải chăn nuôi trang trại, qua đó tạo cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ năng lượng tái tạo và giải quyết các vấn đề môi trường.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tập đoàn chăn nuôi, chủ trang trại chăn nuôi và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xử lý chất thải chăn nuôi…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phùng Đức Tiến phát biểu tại “Diễn đàn thực hành môi trường tốt nhất sẵn có cho các trang trại chăn nuôi hướng tới nền nông nghiệp tuần hoàn”. (Nguồn ảnh: BNews)

Phát biểu khai mạc, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, ngành chăn nuôi ở Việt Nam đóng góp 25,26% vào GDP của ngành nông nghiệp và là một trong những phân ngành nông nghiệp phát triển nhanh nhất, kể cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành chăn nuôi lợn đứng thứ 5 thế giới về số lượng và đứng thứ 6 về sản lượng thịt. Do vậy, đã từ lâu, ngành chăn nuôi được xác định là một ngành chủ lực, cần phải chuyển dịch từ chăn nuôi quy mô nhỏ sang chăn nuôi tập trung, hàng hóa, quy mô lớn.

Ông Phạm Đức Thọ – Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ EGreen đã trình bày bài tham luận “Mô hình máy phát điện khí sinh học ESCO cho các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam”

EGreen tham dự Hội thảo với tư cách là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện khí biogas và ứng dụng khí biogas. Tại sự kiện, ông Phạm Đức Thọ – Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ EGreen đã trình bày bài tham luận “Mô hình máy phát điện khí sinh học ESCO cho các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam”. Bài tham luận đã nhấn mạnh những tác động tích cực, lợi ích của việc sử dụng điện khí biogas, những tư vấn cho các chủ đầu tư áp dụng điện biogas cho trang trại chăn nuôi lợn và giới thiệu mô hình kinh doanh sáng tạo ESCO đến với toàn thể đại biểu, khách mời có mặt tại sự kiện.

Đối với kinh tế tuần hoàn trong ngành chăn nuôi, việc bảo vệ, gìn giữ môi trường là hết sức cần thiết. EGreen là doanh nghiệp luôn hướng đến sứ mệnh “Giảm phát thải khí nhà kính”, điều này được thể hiện trong tất cả các cam kết và dự án của EGreen.

EGreen hiện đang là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực điện khí sinh học tại Việt Nam. EGreen đã hợp tác cùng hàng trăm trang trại chăn nuôi lợn trên toàn quốc, triển khai hàng trăm hệ thống phát điện khí sinh học đem lại những tác động tích cực cho môi trường và lợi ích kinh tế cho các chủ trang trại. EGreen hiện đang làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại và hiệu quả, và có những hợp tác triển khai mô hình ESCO đến với các tập đoàn chăn nuôi lớn của Việt Nam. Tất cả các hệ thống máy phát điện nêu trên đều được các chủ trang trại đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả và lợi ích mang lại.

Cũng tại sự kiện, EGreen đã gặp gỡ, tư vấn cho nhiều doanh nghiệp và các cơ quan đang hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi về hệ thống máy phát điện khí biogas và bộ lọc khí biogas trong đun nấu.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về hệ thống máy phát điện khí sinh học và bộ lọc khí biogas dùng trong đun nấu, vui lòng liên hệ EGreen qua hotline 0949.968.855.

Website: egreenpro.com.

<English below>

On November 1, 2023, EGreen Technology Joint Stock Company (EGreen) participated in the Seminar and Exhibition on the sidelines of the “Best Available Environmental Practices for Livestock Farms, Towards Sustainable Agriculture” forum, held at the National Convention Center in Hanoi.

The seminar and exhibition were jointly organized by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Netherlands Development Organization (SNV), and the Australian Embassy in Vietnam. The event aimed to enhance policy and technology dialogue among relevant stakeholders regarding efficient and sustainable waste management in livestock farming, as well as share best practices in waste management technologies to expand the market opportunities for renewable energy service providers and address environmental issues.

The seminar saw the participation of managers, scientists, livestock corporations, farm owners, and businesses in the field of livestock waste management. In his opening speech, Mr. Phung Duc Tien, Deputy Minister of Agriculture and Rural Development, emphasized the significant contribution of the livestock industry to Vietnam’s GDP, accounting for 25.26% of the agricultural sector. Vietnam has become the fifth-largest country in the world in terms of the number of pigs and the sixth-largest in meat production. Therefore, livestock has been identified as a key sector that needs to transition from small-scale to large-scale, commercial, and concentrated farming.

EGreen participated in the seminar as an environmental technology company with expertise in biogas power generation and biogas applications. During the event, Mr. Pham Duc Tho, the Director of EGreen Technology Joint Stock Company, presented a lecture titled “ESCO Biogas Power Generation Model for Livestock Farms in Vietnam.” The presentation highlighted the positive impacts and benefits of using biogas electricity, provided advice for investors looking to implement biogas power on pig farms, and introduced the innovative ESCO business model to the attendees.

In the context of circular economy in the livestock sector, environmental conservation is essential. EGreen is a company dedicated to the mission of “Reducing Greenhouse Gas Emissions,” as reflected in all of its commitments and projects.

EGreen is currently a leading player in the field of biogas power generation in Vietnam, having collaborated with hundreds of pig farms nationwide to implement hundreds of biogas power systems, which have had a positive impact on the environment and brought economic benefits to farm owners. EGreen has been at the forefront of advanced, modern, and efficient technology and has partnered to implement ESCO models with major livestock corporations in Vietnam. All the biogas power generation systems provided by EGreen have received high praise for their quality, efficiency, and benefits.

During the event, EGreen met and provided consultations to numerous businesses and organizations involved in livestock farming regarding biogas power generation systems and biogas purification for cooking.

If you have inquiries about biogas power generation systems and biogas purification for cooking, please contact EGreen via the hotline at (+84) 0949.968.855.

Website: egreenpro.com.